Uitvoering

Een netwerk van vakmensen, ook in de uitvoering
JE Salespartner beschikt over een uitgebreid netwerk van vakmensen. Voor diverse projecten maken wij gebruik van de diensten van deze professionals. Hierbij kunt u denken aan vakmensen werkzaam in de Infra- en Bouwsector, zoals montagebedrijven, maar ook vakmensen die in staat zijn gestalte te geven aan de uitvoering van uw Communicatieplan. JE Salespartner treedt hierbij op als coördinator zodat de werkzaamheden op een constructieve wijze op elkaar afgestemd worden. Ook voor uitvoering en montage van projecten schakelt u JE Salespartner in.

Uitvoering

Budgettering, planning, uitvoering en financiële afhandeling van toegewezen projecten, waarbij de vooraf gestelde rendementen kunnen worden gewaarborgd.

Taken en werkzaamheden zoals:

  • Opstellen van offerte, opdrachtbevestiging op basis van ontwerp en materiaalspecificaties van ontwerper
  • Toezien op, controleren van, volledigheid en correctheid materiaalspecificaties en tekeningen bij projecten
  • Toezien op tijdige en correcte aflevering, controleren facturatie
  • Opstellen, beheren, afstemmen en zo nodig bijstellen uitvoeringsplanning
  • Afstemmen planning met hoofd projectbureau en doornemen uitvoering met chef werkplaats en/of uitvoerende personen, dusdanig dat het werk tijdens uitvoering niet meer tot vragen leidt
  • Zorgen dat uitvoerende mensen goed geïnformeerd en voorbereid met de juiste materialen gaan monteren op locatie
  • Controle en bijsturing vanuit kantoor en op locatie, overleg bij knelpunten en irritaties
  • Oplevering, meer- en minderwerk, oplossen eventuele knelpunten
  • Afstemming en coördinatie van alle betrokken partijen (toeleveranciers, eigen onderaannemers, onderaannemers klant, klant)
  • Medeverantwoordelijk voor de afhandeling (operationeel) van een project binnen een gestelde termijn

Backoffice, projectleiding
Krijgt uw bedrijf het extra druk of ontstaat er door langdurige ziekte of zwangerschap een personeelstekort, dan kunnen wij professionele krachten leveren. Door ruime werkervaring in calculeren, salesactiviteiten, backoffice en projectleiding kan uw bedrijf snel weer verder.

Contact

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw onderneming vrijblijvend contact op met JE Salespartner.